AHŞAP

ahsap-01

Ahşap hem kullanıcılarına sağladığı fiziksel ve sürdürülebilir yararlar hem de çevreye dost yapısı ile tercih edilen, yüksek kaliteli bir malzeme seçeneğidir. Sanılanın aksine; doğru ve bilinçli ahşap kullanımı, doğanın korunması ve güçlenerek yenilenmesini sağlar. Dolayısıyla yapılarda ahşap kullanımı, çevreci bir yaklaşımdır. İnşaat kalitesi açısından da binanın dayanımını ve kalitesini  artıran ahşap, geleneksel bir malzeme türü olarak nesillerdir tercih edilir.

Nefes alan yapılar…

ahsap01Deprem riski karşısında daha sağlam ve daha güvenli.

Ahşap, ağırlığının diğer sistemlere oranla düşük olması nedeniyle en kötü deprem senaryosunda bile en az kayıpla karşılar. Mevcut sistemler arasında, depreme karşı dayanıklılığı en yüksek yapı malzemelerindendir. Kırılgan bir yapıya sahip olmaması sebebi ile olası bir deprem veya zemin hareketi durumunda diğer sistemlere göre onarımı kolay hasarlar oluşur. Oluşan hasarların tamir süresi ve gerekli işe gücü düşüktür.

Doğadan ve doğayla dost…

Yapı sistemlerinde ahşap kullanımı sanılanın aksine, ormanlara zarar vermez. Bilakis bilinçli bir şekilde kullanıldığında, ormanları korur ve büyümelerini sağlar. Uluslararası Çevre Örgütü Green Peace, bilinçli kesimlerin ormanları koruduğunu ve gençleştirdiğini belirtmiştir.

Ahşabın Üretim ve Kullanım Avantajları:ahsap02

 • Beton yapılara nazaran %70 daha hızlı üretilir.
 • Ahşap yapılar, 80 ile 150 yıl kadar uzun ömürlüdür.
 • Özel koruma boyaları ile yangın riski minimize edilebilir.
 • Yangın, deprem gibi felaketlere karşı diğer yapı sistemlerine oranla daha dirençlidir.
 • Düşük enerji ile ısınır, enerji verimliliği yüksektir.
 • Isı yalıtım harcamalarını düşürür, ekonomiktir.
 • İnşa edilen yapılarda düşük duvar kalınlığından dolayı iç kullanım alanı kazandırmaktadır.
 • İnsan sağlığı üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.
 • Üretim aşamasında zararlı emisyonların yayılımını azaltarak çevreyi korur.
 • Üretim, kalite kontrolü ve ürün denetimi kuralları, uluslararası yapı standartlarına uygun yapılar inşa edilmesini sağlar.
 • Esnek sistemler olması nedeniyle zemin oturması gibi sorunlardan az etkilenmektedir. Bu nedenler zayıf zeminlerde kullanılması, özellikle betonarme yapılar yerine tercih edilir.