GÜÇLENDİRME

guclendirme-01

guclendirme01guclendirme04Yapı Güçlendirme, yaşayan ve günümüze ulaşan, mevcut durumda  kullanılan veya kullanılmayacak kadar hasarlı olan yapılardaki taşıyıcı elemanların yeterli kapasite değerlerine ulaştırılması için gerçekleştirilen çalışmalardır. Yapı elemanlarının onarımı ve güçlendirilmesi (kolon, kiriş, temel vb.) taşıyıcı sistem iyileştirilmesi, zemin sağlamlaştırılması gibi farklı dallara ayrılır.

Yapıların gücüne güç katan destek…

guclendirme02Zemin ve malzeme özelliklerinin tespit edildiği yapılarda mevcut durum analizleri neticesinde yapı performans seviyeleri belirlenir. Performans seviyelerine göre taşıyıcı eleman ve/veya yapısal seviyede güçlendirme seçenekleri değerlendirilir.

Çelik, betonarme ve lifli polimer gibi malzemeler ve yapı özelliğine uygun olarak farklı teknikler ile durum değerlendirmesi sonrasında yetersiz çıkan yapılarda güçlendirme yapılabilir.

Yapıya eklenecek duvar, ek taşıyıcı sistem vb. ile yapıdaki zorlanma etkileri azaltılır, yapı sistemi sağlamlaştırılır.

ÇELİK, BETONARME; LİFLİ POLİMER İLEguclendirme03

  • Yapı deprem performansının artırılması
  • Süneklik artırılması
  • Düşey yük kapasitesinin yükseltilmesi
  • Moment ve kesme kapasitesinin artırılması
  • Yapı yatay yük kapasitesinin yükseltilmesi
  • Zeminde oluşan etkilerin limitler dahilinde kalması
  • Yapı kullanım ömrünün uzatılarak özellikle kültür varlığı niteliğindeki yapıların geleceğe güvenle aktarılması

sağlanmaktadır.