TARİHİ ESERLER

Tarihi geleceğe taşıyan bilgi ve teknoloji…

 1. UZUN SÜRELİ YAPISAL SAĞLIK İZLEME

tarihi01Tarihi eserlerde kritik elemanlara ve bölümlere yerleştirilen sensörler ile yapı hakkında en sağlıklı bilgiler toplanıp değerlendirmeye alınmaktadır. Toplanan veriler, tarihi eser üzerine etki eden yükler ve çevresel etkiler (sıcaklık, nem, rüzgar vb.) ile ilişkilendirilip değerlendirilmektedir. Aşağıda listelenen parametreler yapısal sağlık izleme sistemleri ile takip edilmektedir.

 • Taş elemanlardaki çatlak genişlikleri
 • Derz genişlikleri
 • Duvar eğilmeleri
 • Zemin oturmaları ve stabilitesi
 • Titreşim seviyeleri kontrolü (normal düzey titreşim seviyeleri belirlenmesi ve bu seviyenin üzerine çıkan titreşim seviyelerinin yapı ya da köprü üzerindeki etkisi)
 • Çevresel faktörler (sıcaklık ve nem değişimleri) ve bunların tarihi eserlere olan etkisi

2. RESTORASYON/GÜÇLENDİRME UYGULAMALARINDA ANLIK TAKİP SİSTEMİ

Restore edilmesi/Güçlendirilmesi düşünülen tarihi yapıda sürekli ölçümler alınmaktadırç Mevcut durumda olması gereken yapı davranışı ile muhtemel yanlış müdahalelerde görülen yapı davranışları arasındaki farklar ortaya çıkarılmakta ve gerekli olduğu durumlarda uygulama ekiplerine anında uyarılarda bulunulmaktadır.

Güçlendirilmesi muhtemel yapılarda çevresel faktörlerden kaynaklı oluşan;

 • tarihi02Yükleme testleri ile yük-deformasyon ilişkisinin kurulması
 • Titreşim testleri ile frekans ve titreşim seviyesi tespiti
 • Projelendirilen sistem ile uygulanan sistemin, sonlu elemanlar modeli ve test verilerini kullanarak, zaman içerisinde değişen yapı parametrelerinin tespiti
 • Güçlendirme önerilerinin geliştirilmesi
 • Yapının güçlendirme ve onarım uygulamalarının öncesi ve sonrası durum değerlendirmelerinin yapılıp, uygulamaların yeterliliğinin belirlenmesi
 • İzin verilen yük sınırları ve aşırı yük sınırları tespitinde kullanılır.

3. YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ MONTAJI

Uygulanacak yapısal sağlık izleme sistemine ait sensör yerleştirme, kablolama, vb. sistem oluşturma hizmetleri sunulmaktadır.

4. ON-LINE DATA TAKİP SİSTEMİ

Sürekli veya belirli aralıklarla güncellenme seçenekleri ile, toplanan datalar internet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile takip edilebilmektedir.