GÜÇLENDİRME ANALİZLERİ

 1. guclendirme-02DURUM TESPİT TESTLERİ

Dinamik ve statik test sonuçları, yapı için oluşturulan sonlu elemanlar analitik modelleriyle karşılaştırılarak mevcut durum değerlendirmeleri yapılmaktadır. Güçlendirilmesi düşünülen sistemde ölçümler alınmakta, mevcut sistem ile olması gereken sistem arasındaki farklar ortaya çıkarılmakta ve gerekli olduğu durumlarda uygun standartlara göre güçlendirme önerileri geliştirilmektedir.

Güçlendirilmesi muhtemel yapılarda çevresel faktörlerden kaynaklı oluşan;

 • Yükleme testleri ile yük-deformasyon ilişkisinin kurulması
 • Titreşim testleri ile frekans ve titreşim seviyesi tespiti
 • Projelendirilen sistem ile uygulanan sistemin, sonlu elemanlar modeli ve test verilerini kullanarak, zaman içerisinde değişen yapı parametlerinin tespiti
 • Güçlendirme önerilerinin geliştirilmesi
 • Yapının güçlendirme ve onarım uygulamalarının öncesi ve sonrası durum değerlendirmelerinin yapılıp, uygulamaların yeterliliğinin belirlenmesi
 • İzin verilen yük sınırları ve aşırı yük sınırları tespitinde kullanılır.

guclendirme02

2. UZUN SÜRELİ YAPISAL SAĞLIK İZLEME

Güçlendirme yapılan yapılarda sensörler ile yapı hakkında en sağlıklı bilgiler toplanıp değerlendirmeye alınmaktadır. Toplanan veriler, yapı üzerine etki eden yükler ve çevresel etkiler (sıcaklık, nem, rüzgar vb.) ile ilişkilendirilip değerlendirilmektedir.

 • guclendirme03Beton elemanlardaki gerinim değişimleri
 • Donatılarda birim deformasyon değişimleri
 • Derz genişlikleri
 • Zemin oturma ve stabilite ölçümleri
 • Titreşim seviyeleri kontrolü (normal düzey titreşim seviyeleri belirlenmesi ve bu seviyenin üzerine çıkan titreşim seviyelerinin yapı ya da köprü üzerindeki etkisi)
 • Çevresel faktörler (sıcaklık ve nem değişimleri) ve bunların yapıya olan etkisi

3. YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ MONTAJI

Uygulanacal yapısal sağlık izleme sistemine ait sensör yerleştirme, kablolama, vb. sistem oluşturma hizmetleri sunulmaktadır.

4. ON-LINE DATA TAKİP SİSTEMİ

Sürekli veya belirli aralıklarla güncellenme seçenekleri ile, toplanan datalar internet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile takip edilebilmektedir.