DEMİRYOLU KÖPRÜLERİ

demiryolu-kopruleri-01
 1. DURUM TESPİT TESTLERİ

Demiryolu köprüleri, ağır lokomotifler ve vagonlar nedeniyle sürekli artan servis yüklerine maruz kalmaktadır. Yaşlanmakta olan demiryolu köprülerinde güvenli gerilme seviyelerinin izlenmesinde dinamik ve statik test sonuçları, yapı için oluşturulan sonlu elemanlar analitik modelleriyle karşılaştırılarak mevcut durum değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 • Ağır tren yükleri için durum yapılması ve güçlendirme önerilerinin geliştirilmesi
 • Köprüden ya da belirli bir kontrol noktasından geçen tren aks yüklerinin ölçülmesinde
 • Raylarda ve köprü elemanlarında oluşacak gerilmelerin tespitinde kullanılır.

2. UZUN SÜRELİ YAPISAL SAĞLIK İZLEME

Yapı üzerine yerleştirilen sensörler ile yapı hakkında en sağlıklı bilgiler toplanıp değerlendirmeye alınmaktadır. Toplanan veriler, yapı üzerine etki eden yükler ve çevresel etkiler (sıcaklık, nem, rüzgar vb.) ile ilişkilendirilip değerlendirilmektedir. Aşağıda listelenen parametreler yapısal sağlık izleme sistemleri ile takip edilmektedir.

 • Elemanlardaki gerilme değişimleri
 • Ayaklardaki eğilmeler
 • Düğüm nokralarındaki deplasmanlar
 • Yorulma döngüleri sayımı ve kalan ömür ilişkisi
 • Zemin oturma ölçümleri
 • Titreşim seviyeleri kontrolü (normal düzey titreşim seviyeleri belirlenmesi ve bu seviyenin üzerine çıkan titrelim seviyelerinin köprü üzerindeki etkisi)
 • Çevresel faktörlerin etkisi

3. YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ MONTAJI

Uygulanacak yapısal sağlık izleme sistemine ait sensör yerleştirme, kablolama, vb. sistem oluşturma hizmetleri sunulmaktadır.

4. ON-LINE DATA TAKİP SİSTEMİ

Sürekli veya belirli aralıklarla güncellenme seçenekleri ile toplanan veriler internet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile takip edilebilmektedir.