OPTENG PROJE MÜHENDİSLİK

cizim-bina-yazili

2010 yılında kurulan OPTENG Proje Mühendislik (Optimum Engineering), kuruluş amacını ismine yansıtarak sunmakta olduğu inşaat mühendisliği hizmetlerini farklı çözüm alternetifleri ile en etkin ve uygulanabilir şekliyle, kaliteli bir ekip aracılığıyla sunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Hizmetleri ve Yapısal Sağlık İzleme çalışmalarıyla güncel ve multidisipliner bir çalışma anlayışı benimsemekte olup; ülkemizde, Avrupa?da ve Amerika?da kullanılan teknolojileri ve gelişmeleri yakından takip etmekte, farklı projelerde beraber rol aldığı yerli/yabancı ekiplere hem yol gösterebilmekte hem de kolaylıkla ayak uydurabilmektedir.

OPTENG?le İnşaat Mühendisliği Hizmetleri

Mühendisliğin köklü tekniklerini ve güncel teknolojisini kullanan Opteng Proje Mühendislik dinamik ve çözüm odaklı bir ekipten oluşmaktadır.

Getirdiği yenilikçi çözümlerin her biri, yapı sektöründe milat sayılacak kadar iddialıdır. OPTENG’in bilgisi ve teknolojisi ile çözüm ortaklarına sunduğu en önemli değer; optimum çözümlerle yapılara uygulanabilir tasarımlar hazırlamaktır. Bu tasarım değerleri farklı malzeme opsiyonları ve teknikler ile zenginleştirilmekte, yatırımcılara karlılık ve kalıcı kalite standardı sunmaktadır.

OPTENG Proje Mühendisliğin görevi, kalite ve güvenliği her aşamada sürdürülebilir hale gelmiş yapılar tasarlamak ve tasarımların doğru biçimde hayata geçmesini sağlamaktır.

OPTENG Proje Mühendislik, hizmetlerini inşaat mühendisliği ve müşarvirliği alanında profesyonel olarak sunmaktadır.

OPTENG’le Yapısal Sağlık İzleme

Bir deprem bölgesi olan Türkiye için hayati bir gelişme…

Türkiye ne yazık ki geçmişinde pek çok deprem felaketi yaşamış ve hala yaralarını sarmayı sürdüren bir ülke. Olası depremlere karşı ise tedirgin bir bekleyiş içinde ve tüm yaşananlara rağmen yeterli düzeyde güvenilir bir alt yapıya kavuşmuş değil. Depreme karşı alınabilecek önlemlerin eksiksiz bir hale getirilebilmesi için öncelikle yapı sektörünün her alanında, bilinç düzeyinin ve duyarlılığın artması gerekmektedir. Depreme karşı alınabilecek önlemlerin eksiksiz bir hale getirilebilmesi için öncelikle yapı sektörünün her alanında, bilinç düzeyinin ve duyarlılığın artması gerekmektedir. Depreme karşı sağlanan sürdürülebilir güvenlik yatırımları, lüks yapıların gereği değil; insan yaşamına dokunan her yapının olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Yapısal Sağlık İzleme, bu bilinçle hayata geçirilmiş, teknolojiyi insan yaşamı için kullanan ve depreme karşı açık kapı bırakmayan bir mühendislik hizmetidir.

Her yaşta, dimdik ayakta duran yapılar.

OPTENG Proje Mühendislik, modern ve tarihi inşaat mühendisliği yapılarında, kısa ve uzun süreli Yapısal Sağlık İzleme (YSİ) çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Yapısal sağlık izleme konularında ülkemizin önde gelen firmaları arasında yer alan OPTENG; danışmanlık, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı, ulusal  ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütmektedir. OPTENG Proje Mühendislik, gerek yatırımcılara gerekse diğer inşaat firmalarına, ihtiyaçlarına uygun en ekonomik çözümleri, yapıların güvenliğini en üst düzeyde tutarak sunmaktadır.

Avrupa’da birçok ülkede, Amerika’da ve Uzak Doğu’da yaygın olarak uygulanan Yapısal Sağlık İzleme (YSİ) çalışmalarını ülkemizde gerçekleştirmekte olan OPTENG Proje Mühendislik, ülkemizde henüz yeni sayılan bu hizmetin tanıtımında da önemli bir rol üstlenmektedir.

Yapılarda meydana gelen değişimleri sürekli izleyerek yapı güvenliğini ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için projeler üreten OPTENG Proje Mühendislik, sensör teknolojileri üreten ve monte eden firmalara da ayrıca değerlendirme ve mühendislik hizmetleri sağlamaktadır.